Richtprijzen

Van de aanvragers vragen wij een bijdrage (richtprijs) om de onkosten  te helpen dragen.
Daarom hanteren we redelijke richtprijzen die de werking van de VZW, het leven en de werking van het monasterium, het sociaal en diaconaal werk en personeelskosten moeten helpen dragen.
De richtprijzen mogen evenwel geen beletsel zijn om een viering aan te vragen.
Ze zijn daarom voor mensen die leven van een laag inkomen altijd bespreekbaar.

 

Het bedrag van de kilometervergoeding is voor vzws vastgesteld op ongeveer  0,33 euro/kilometer.
 huwelijksviering   MV - MM - VV 300 Euro
 huwelijksjubileum  MV - MM - VV 250 Euro
uitvaartliturgie -  in overleg met familie 200 Euro
Uitvaartliturgie in de vorm van avondwake - in overleg met familie 200 Euro
nadienst  - herdenkingsviering in overleg met familie 150 Euro
gebed en ritueel op het kerkhof 95 Euro
bezinning- & gebedsmoment bij kisting 95 Euro
zegeningen van woningen, bedrijven, uitbatingen, enz... 95 Euro

De aanvragen worden door onze voorgangers ernstig genomen.
Elke aanvraag betekent voor hen een engagement om er samen met de aanvragers iets moois en zinvol van te maken.
Dit betekent dat zij in hun agenda voor U plaats voorbehouden om die belangrijke dag in uw leven te kunnen ondersteunen met een zinvolle en eigentijdse viering of ritueel. Daarom zal bij annulatie van de viering een annulatievergoeding van 50 worden aangerekend.