Getijdengebed Live
   
   


 


 

 

 

 


Vanouds zijn religies gedragen op de gang van de tijd; op uren, dagen, weken, seizoenen en jaren.
De traditie van het kloosterleven is de traditie van de getijden.
Monniken leven op het ritme van inzet en inkeer, op het ritme van zon en maan, van zaaien en oogsten.
Kloosterlingen zingen of reciteren de Psalmen dagelijks.
Zij zijn voedsel voor hun ziel want zoals Dietrich Bonhoeffer ooit opmerkte je zingt van de oude Adam naar de nieuwe Adam.

Naar aloud gebruik in kloosters bidden de broeders en zusters elke dag het getijdengebed.
Deze getijdendiensten volgen het ritme van de zon.
O
nze kloosterliturgie is teruggebracht tot zijn oorspronkelijke eenvoud. Alles is teruggebracht tot het wezenlijke.


getijdendiensten live volgen via deze fb pagina


https://www.facebook.com/broeder.gino

 

Ook voor de mensen in de stad, op het land, in hun huis zijn de getijden kostbaar en vruchtbaar.
Mensen zijn immers biddende en vierende wezens.
Hun verwonderen en verbazen, verbijsteren en verheugen, vragen en besluiten, tasten en zien,
laten en doen, gedenken en vieren: alles is uiting van verstilling, dankbaarheid en verwondering.
 

 

HOME