broeder/zuster worden?

broeder Johannes
broeder/zuster worden is een groeiproces

Het leven van een monnik/moniale is één wachten op God. In stilte en broederlijk leven tracht hij/zij zich te openen voor Gods vriendschap en liefde. In voortdurend gebed, in een gestaag luisteren naar Gods Woord en in dienende creatieve arbeid geeft hij/zij zich over aan Gods werking en leiding. Dit wachten en waken duurt een leven lang.

Er wordt geen bijzondere vooropleiding of diploma vereist voor wie monnik/moniale wenst te worden, evenmin een 'succesvol' verleden of 'voorbeeldig' christelijk leven.
De kandidaat dient vooral bezield te zijn met een verlangen naar God. Hij/zij 'voelt' een stille 'roep' waarop hij/zij met heel zijn/haar bestaan antwoord wil geven. 
Tevens vindt hij/zij vreugde in het gebed en de liturgie, heeft liefde voor de stilte, de soberheid en de samenhorigheid.
Een zekere psychische en lichamelijke gezondheid zijn hierbij wel noodzakelijk.
Het monastieke leven is een leven van dagelijkse bekering. Mensen die dus menen de volmaaktheid te hebben bereikt in het christelijk leven, raden we af een aanvraag tot intrede te doen!

Wie intreedt in onze gemeenschap, begint aan een weg met diverse etappes.
Na een periode van 'kom en zie' kan de kandidaat aanvaard worden als postulant.
Na een periode van intense kennismaking in het postulaat begint de weg van het noviciaat als inwijding in de spiritualiteit van de gemeenschap.Na deze intense vormingstijd kan de broeder/zuster en de gemeenschap besluiten dat de kandidaat geloften mag afleggen voor enkele jaren.
Na deze jaren kan de broeder/zuster en de gemeenschap besluiten dat de broeder/zuster geloften aflegt en professie doet voor het leven. Als je komt, kan je verblijf bij ons kort zijn of het kan voor de rest zijn van je leven.
Samen zullen we proberen om Gods wil te onderscheiden.
​​
image-376438-kruisje_HVDL_-_2-c20ad.png