altaar

"De viering van de Eucharistie is het centrum van je leven.
Het is de hoogste uitdrukking van je leven in gemeenschap en de beste steun daarvoor.

Zij is het begin en het einde van je werken; de bron en de voleinding van je dienst aan God.
Als je de gedachtenis van Christus viert breng dan dank aan God voor zijn talloze weldaden.
Word niet moe Hem te verheerlijken één van hart en één van stem met je broeders en zusters."
uit de leefregel van broeders en zusters van de Goede Herder


Eerste zondag van de maand
Onze gemeenschap viert om 10u30 de Eucharistie in de
Oud katholieke Statie Zeeland, Zuidsingel 70 - Middelburg NL

Tweede zondag van de maand
Eucharistie om 10u in de huiskapel van het monasterium te Temse

Derde zondag van de maand
Onze gemeenschap viert om 10u30 de Eucharistie in de
Oud katholieke Statie Zeeland, Zuidsingel 70 - Middelburg NL

Vierde zondag van de maand
Eucharistie om 10u in de huiskapel van het monasterium te Temse


Omwille van het beperkt aantal plaatsen in onze huiskapel je komst aanmelden via contactpagina.