Oblaat worden

oblaten
De oblatuur staat open voor iedere christen die zich door God geroepen voelt om geïnspireerd door het evangelie en de monastieke waarden uit de regel van Benedictus, zijn christelijk leven vorm te geven. De kandidaat wordt verondersteld reeds persoonlijke banden met het monasterium te bezitten en te onderhouden.

De toetreding tot de oblatuur maakt van de gedoopte geen monnik-in-de-wereld.Hij of zij is een christen die Benedictus tot meester van zijn of haar spiritueel leven heeft gekozen en dus vanuit de grondwaarden van de Regel en het evangelie vorm wil geven aan het dagelijks leven met zijn vreugden en zorgen.

Om die monastieke grondwaarden te leren kennen, is het van vitaal belang om een band te onderhouden met het monasterium, waar men geïnspireerd door de Regel van Benedictus leeft.
In het contact met het monasterium kan voor iedereen de meest aangepaste vorm gevonden worden voor de beleving van het Evangelie, aan de hand van de Regel van Benedictus. De oblaten ontvangen daarom een aangepaste vorming alvorens tot de oblatuur te worden toegelaten.