Unie van Utrecht

De Oud Katholieke Kerk is een wereldwijde katholieke kerk, met het drievoudig ambt van diaken, priester en bisschop, dat openstaat voor mannen en vrouwen.

Een katholieke kerk, die de nadruk legt op Woord èn Teken; die 7 sacramenten kent, waarin Gods genade zichtbaar nabij komt.

Een kerk, waarin je persoonlijk je geloof kunt beleven en vieren.

Een kerkgemeenschap, waarin je met elkaar meeleeft in de soms vrolijke en soms moeilijke fasen van het leven.


Een kerk die ethische vraagstukken niet uit de weg gaat, maar ze genuanceerd en niet dogmatisch benadert, maar vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen tegenover God en de mensen.Een kerk, waarin je opgewekt en blij mag en kunt geloven.

Een kerk met een rijke liturgie, die teruggrijpt op de eenvoud en oprechte beleving van de eerste christenen.

Een kerk van meedoen, waar de gelovigen meepraten, meebeslissen en het beleid mee vorm geven, zowel op het lokale vlak van de parochie als landelijk samen met de bisschoppen.

Een kerk met een eigen geschiedenis die teruggaat tot de komst van het christendom ten tijde van de heilige Willibrord.

Een kerk waar u welkom bent om te bidden, te vieren en om thuis te komen.

Een kerk die de gastvrijheid uitstrekt tot aan de tafel van de Heer, zoals in de liturgie staat verwoord:

‘Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.’


zie ook:  http://www.utrechter-union.org/