ons leven

logogh10
Religieus Leven – een weg van Godgewijd zijn

De levensvorm van onze gemeenschap is monastiek-apostolisch (vita mixta). Deze levensvorm wordt beschreven in onze spirituele leefregel en de constituties die goedgekeurd zijn door de bisschop.
Het is een spirituele levensregel die de diverse aspecten van ons leven tot eenheid brengt: het gebed, het werk, de gastvrijheid, de stilte, de samenhorigheid en het alleen zijn, de soberheid, het apostolaat, enz …

De levensgeloften die de broeder/zuster aflegt bij de professie zijn de monastieke waarden van:
MONASTIEKE LEVENSWIJZE - GEHOORZAAMHEID - STABILITEIT
In ons leven maken wij gebruik van beproefde instrumenten uit het monastieke atelier van alle tijden: lectio divina, getijdengebed, meditatie, werken en leven met liefdevolle aandacht, het vieren van de sacramenten, studie en lectuur, het Jezusgebed, broederschap, geestelijke begeleiding, gastvrijheid, enz…

Iedere broeder/zuster voorziet ook in eigen levensonderhoud en heeft naast zijn/haar eigen monastiek leven een eigen ambacht, werk of apostolaat. Als uiterlijk teken van ons Godgewijd leven dragen we een blauw habijt en tijdens het gebed een witte kovel.

     We eten samen, maar niet altijd aan één tafel.
     We wonen samen, maar niet altijd in één huis.
     We bidden samen, maar niet altijd in dezelfde kapel.
     We werken samen, maar doen niet altijd dezelfde arbeid.


image-376437-kruisje_HVDL_-_2-c20ad.png