O u d   K a t h o l i e k
  MONASTERIUM

     Broeders & Zusters van de Goede Herder
 

Als monniken & monialen,
weten we ons geroepen, om in deze wereld
getuigen te zijn van de eenvoud en de vrijheid van het evangelie,
op voeten die liefdevol dienen,
met handen die creatief scheppen,
op de hartslag van een biddend leven,
op de kracht van liefdevolle aandacht.

Geroepen zijn we om door een monastieke levenswijze
een teken van hoop te zijn voor de mens
die opgejaagd of verdrukt is in de samenleving.
Geroepen zijn we om telkens weer opnieuw het beste
in mensen aan te spreken en te bevestigen.

Geroepen zijn we om in de stad van de mens
en in de Kerk van alle tijden,
een gemeenschap van het hart te zijn,
een warm hart te hebben
voor de mensen en de wereld
en de vreugde van het evangelie uit te stralen.


 

                  

"De monnik is daar om aan te tonen dat men echt gelukkig kan zijn
zonder afhankelijk te zijn van enig wereldlijk succes,
zonder de vervulling van onze ambities, hoe subtiel,
hoe kerkelijk of apostolisch ze ook mogen zijn.
Door de eenvoud, de armoede, de onthechting en de eenzaamheid van zijn 'woestijnleven' getuigt hij van het feit dat het geluk van een christen
niet afhangt van de beloftes van deze wereld.
Hij doet dit gewoon door te leven en door in zijn dagelijks leven
gestalte te geven aan de diepe betekenis van datgene wat hij gelooft:
het evangelie van Christus, dat hem leert in direct contact te leven
met Gods goedheid en te delen in die goedheid samen met zijn broeder
in een leven van eenvoudig eerlijk werk, studie en gebed."

Thomas Merton


Gemeenschap van de Goede Herder vzw
O u d   K a t h o l i e k
M O N A S T E R I U M

Cauwerburg 129
9140 Temse

info@goedeherder.be

Monasterium   03 / 711 19 06

Secretariaat   0475/ 46 84 74 - broeder Johan

U kan ons telefonisch bereiken tijdens volgende uren:
van 8u30 tot 11u30
van 14u tot 17u30
van 19u tot 20u
dank je wel om onze stille tijden & gebedstijden te respecteren

 

BTW- nummer 0477.672.045

IBAN-code BE81 7512 0063 3224

BIC-code AXA BBE 22